Política de Privacitat

Condicions generals de poudebeca.com


La utilització dels serveis o la contractació de productes o serveis en poudebeca.com suposen l’acceptació de les següents condicions generals:


Acceptació i disponibilitat de les Condicions Generals de Contractació
Mitjançant l’acceptació del contracte actual, vostè declara:

  • Que és una persona major d’edat i amb capacitat per a contractar

  • Que ha llegit i accepta les presents condicions generals.


Aquestes condicions generals (d’ara endavant, “les Condicions Generals”), regulen la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris-clients (d’ara endavant, “els Clients”) de la pàgina Web
Pou de Beca situada en la url poudebeca.com propietat de Nicolas Barrera Barrachina.


Els Clients accepten les Condicions Generals des de l’instant que utilitzin o adquireixin qualsevol producte. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Clients. Pou de Beca posa a la disposició d’aquests, el número de telèfon 978 80 52 08 i l’adreça d’email poudebeca@gmail.com perquè puguin plantejar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.

Normes aplicables


Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que es disposa a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Modificació de les Condicions Generals


Pou de Beca podrà modificar les Condicions Generals notificant-ho als Clients amb antelació suficient, amb la finalitat de millorar els serveis i productes oferts a través de www.poudebeca.com. Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades en la pàgina Web de Pou de beca s’entendrà per compliment dit haver de notificació. En tot cas, abans d’utilitzar els serveis o contractar productes, es posaran consultar les Condicions Generals.

Propietat intel·lectual


Els continguts subministrats per www.poudebeca.com estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Nicolas Barrera Barrachina o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte, Pou de Beca no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquest, reservant-se Pou de Beca tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part de Pou de Beca. La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs en www.poudebeca.com als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

Privacitat i Protecció de Dades Personals


Mitjançant el lliurament de l’adreça de correu electrònic o altres dades personals, requisit necessari per a la contractació de certs serveis, els Clients donen el seu permís perquè aquestes adreces siguin tractades i a més, utilitzades per a enviar comunicacions comercials de promoció o publicitat dels serveis i productes oferts per www.poudebeca.com. Pou de Beca posa a la disposició dels Clients l’adreça de correu electrònic poudebeca@gmail.com l’adreça postal Masia de Beca, número 11, 12194 Vall d’Alba. El telèfon
964 320 459 perquè aquests revoquin el consentiment prestat. Pou de Beca declara que compleix la normativa vigent respecte a la protecció de dades, en particular la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, que desenvolupa la citada llei orgànica. Pou de Beca posa a la disposició dels Clients els mitjans de contacte referits en el paràgraf anterior perquè aquests exerceixin els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició garantits per la legislació vigent.

Política de cookies


Per a la utilització del nostre lloc web és necessari la utilització de cookies. Les cookies s’utilitzen per a la correcta navegació a través del lloc web així com per a la recollida de dades de caràcter estadístics mitjançant l’ús de Google
Analytics. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

Legislació aplicable i jurisdicció competent
Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya.


Notificacions


Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d’efectuar-se per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, hauran de realitzar-se per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o ben remeses per correu ordinari al domicili de l’altra part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquest efecte cada part pugui indicar a l’altra.

Nul·litat i ineficàcia de les Clàusules
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

Avís legal

Pou de Beca no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’internet de poudebeca.com


Amb els límits establerts en la llei, Pou de Beca no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Les pàgines d’Internet de Pou de Beca poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Pou de Beca no pot controlar. Per tant, Pou de Beca no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Pou de Beca o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Pou de Beca.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Pou de Beca ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’el que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Pou de Beca amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en poudebeca@gmail.com o en Masia de Beca, número 11, 12194 Vall d’Alba.

Informació general per a donar compliment a la llei 34/2002


Titular: Nicolas Barrera Barrachina
Adreça: Masia de Beca, número 11, 12194 Vall d’Alba, Espanya
Contacte: poudebeca@gmail.com
Tel.: 964 320 459
CIF: 20241295F

CA EN FR ES